About

English info below

Denne siden er ment til å formidle om urbane vandrefalker. Ideen kom i 2014 da to vandrefalker begynt å vise interesse for fylkets høyeste bygg, Høghuset på Jæren, og Stavanger Aftenblad etterlyste blant lesere om noen kjente til fuglene som begynte å tilbringe tid her.

Urbane rovfugler, både vandrefalker, hønsehauker og spurvehauker, opptrer i storbyer i mange land. Kjennskap til urbane vandrefalker ble stiftet etter å ha vært på befaring med personell fra London Peregrine Partnership tidligere, og gjennom andre internasjonale fuglenettverk innen konservering. Naturfotograf Sam Hobson fotograferer urbane dyr, inkludert hønsehaukene i Berlin. I Chicago bosatte et vandrefalkpar seg på en leilighetsterrasse.

Høsten 2015 ble hekkekassen plassert på Høghuset på Jæren, den er bygget av en tidligere biologilærer og lokalt engasjement rundt falkene er stor, det ble etablert et lokalt prosjekt og de har egen hjemmeside med 3 live kamera og facebookside. Kameraene gir verdifull informasjon om vandrefalkene, selv om vandrefalken har hatt en kraftig vekst her i Norge, ble den nesten utryddet på grunn av forfølgelser på 1960 tallet. I dag er vandrefalken, sammen med alle andre ville dyr i norsk fauna fredet.

Kanskje det blir flere urbane falker å følge med på i fremtiden her i Norge?

Jeg er en dedikert rovfugl entusiast, og har tatt ulike sertifikat i blant annet England om rovfugler (fra rehabilitering, helse og dyreatferd ++). Har erfaring fra frivillig arbeid og assistanse med rovfugler, og brenner dypt for naturkonservering og formidling av disse fantastiske fuglene. Jeg jobber med formidling av kulturarv og liker å engasjere folk.

The purpose of this blog is to spread info about urban peregrines in Norway (and bird of prey in general), for Norwegians, as this is a rather ‘new’ consept here. Hopefully other Norwegian cities will want to put up nest boxes if there are other urban peregrines showing an interest in a building. 

For the first time in Norway, a pair of urban peregrines have got a nest box and no less than three live cameras at www.vandrefalkene.no. In autumn 2014, a regional newspaper wondered if anyone knew which kind of bird kept visiting the tallest building in the region of south west of Norway. The idea about setting up a next box came from knowing about, and visiting with a person from London Peregrine Partership, where they monitor and set up nest boxes in London. In autumn 2015, a retired biology teacher built the next box, and live cameras were set up, a local project was established for this purpose and,  they also have an active facebook page.

Perhaps there will be more nest box for urban Norwegian peregrines in the future?

I am a dedicated bird of prey enthusiast, taking professional development courses in birds (such as rehabilitation, health and animal behavior, ++), hands on experince through volunteering and assisting, and have a passion for conservation causes and awareness for these amazing birds. I work with heritage education and love to engandge people.

I am also vice in the Women’s Working group at www.iaf.org and have a general interest in the history of female falconers worldwide, here is our WWG project on historical women. If you want to contribute, please contact us on wwgiaf@gmail.com or my regular email below.

Kontakt info: ellen.hagen.9@gmail.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s