Vandrefalkene på Bryne, siste nytt.

In English below.

Hekkekassen på Høghuset på Bryne ble hengt opp i fjor høst, men det er enda ingen egg. Før påsken var det mulig å observere at hannen oppholdt seg mye rundt og i hekkekassen, hunnen holdt seg mer unna. Hva skjedde? Det har vært litt mye ‘i siste liten’ aktivitet i 13 etasje hvor hekkekassen ble plassert, noe som kan være årsaken til at hunnen syns området er for utrygt. I første halvdel av mars kom et tredje kamera på plass, slik at det var mulig å se inn i hekkekassen. Før påske ble det lagt på en finere grus på toppen av steinlaget, og det har vært registrering av byttedyr rundt hekkekassen. For mye aktivitet? Falker, og andre rovfugler har opptil 8 ganger bedre syn enn oss mennesker, og følger godt med på territoriet sitt. I England har allerede flere av de urbane vandrefalkene lagt både 3-4 egg og er i gang med rugingen. En annen årsak kan være plasseringen av hekkekassen, den er plasser i sør som er lengst i solsiden på bygget, noe som kan bli litt i varmeste laget for falkungene. Anbefalinger fra Tyskland og Nederland under idéstadiet var at kassen ble satt opp på øst siden med soloppgangen, dette ser har ikke blitt tatt med i prosessen.
Det er enda en mulighet for at falkene kan legge egg i hekkekassen på Høghuset, men det forutsetter det at falkene får være i fred så de føler seg trygge.

Følg med selv på http://www.vandrefalkene.no, et lokalt prosjekt på Bryne.

Last fall a nest box was set up for the peregrines hunting and staying around the tallest building in the Region in the south west of Norway, but there are still no eggs. (There has been spotted peregrines around there since 2013/2014). Before Easter it was possible to observe the male sitting in and around the nest box, preening feathers and sunbathing, but the female stayed very much away. What happend? In the beginning of the March, there was set up a third camera postitioned to look into the nest box. The male was not very bothered. However, just before Easter a finer gravel was layed ontop of the nesting stones, and there was done registrations of prey arounf the nest box. Too much activity?  Falcons, and other birds of prey have up to eight times better eyesight than us humans, and will have a close eye on things happening in their territorum. In England the urban peregrines have layed eggs already. Apart for the disturbance, it could also be that the location of the nest box is wrong. As the idea of putting up a nest box for the peregrines and information gathered and forwarded, expertise from Germany and Holland suggested putting the next box up on the east side. The box is placed on the south side, leaving it in the sun, which might be a bit too warm for falcon chicks.
There is still a possiblity that the falcons might lay eggs, but it remains to see if they will be left alone without more disturbances, they need to feel safe.

Check out the cameras online at http://www.vandrefalkene.no, a local project. 

Advertisements

Urbane vandrefalker i Oslo 2017?

Som nevnt, vandrefalken ser seg ut en område å hekke mange måneder før hekkesesongen. I Oslo har det blitt observert vandrefalk rundt Rådhuset og Oslo Plaza, og i fjor ønsket Miljøpartiet De Grønne at noen kunne tatt ballen videre og sette opp en hekkekasse for dem. I år er det litt for sent, men håper virkelig at noen ornitologer eller andre aktive og dedikerte fuglentusiaster går sammen for et slikt prosjekt. Det er viktig å sette seg godt inn i prosessen før en går i gang med et slikt prosjekt, og heng opp en hekkekasse noen måneder før hekkesesongen. Kanskje Oslo blir by nummer to som følger opp med urbane hekkekasser? Først ute er Høghuset på Bryne, følg dem live på http://www.vandrefalkene.no.

Å følge med på hekkene vandrefalker i en storby gir ikke bare spennende info til fagfolk, men mye glede til lokalbefolkningen. Dette er noe for alle, enten de studerer dem via live kamera, eller at de selv tar med en kikkert og får med seg flotte jaktscener i luften, eller høre kall fra falkekyllingene når foreldrene kommer med mat. De vil også forebygge endel opphold for skadedyr, som duer, noe som er en fordel da store mengder med dueavføring er helsemessing farlig, samt det gir skade på bygg.

Bilde fra vandrefalken i Oslo, tatt av James Ewen / Earthmedia Film AS. Det hadde vært flott med en hekkekasse i Rådhusets vestre tårn.

afp0008076752048px-Oslo_rådhus_(by_alexao)

Katerdalfalker

Det er ikke bare høyhus og skyskrapere som tiltrekker seg denne raske rovfuglen, men også historiske bygg som gamle kirker. Jeg fant et bilde av en vandrefalk i kirketårnet i Arendal i bloggposten om Urbane vandrefalker i Norge og i Norwich.

Her er bilder av noen katedralfalker fra Twitter via @yorkperegrines 

_tdpANpuCeRfL_EXIAAvFudCeGz99lW8AE_BQ_

Her er bloggen til The Derby Cathedral Peregrine Project.

Falkene hos Chichester Cathedral.

Her er Norwich Cathedral. (Se bildet under).

Og et annet eksempel er Lincon Cathedral.

image.jpg

Urbane vandrefalker i Norge 2

Det er nå en hekkekasse på Høghuset på Jæren, her kan du selv følge med på vandrefalkene med 3 live kamera, www.vandrefalkene.no

Spørsmålet er, oppholder disse fuglene seg i byen, eller er de bare på gjennomtrekk? Gjennom observasjon kan en da følge med om falkene oppholder seg i byen, og gjør den det kan en vurdere å sette opp en hekkekasse. Hvor mange falker er observert, en eller flere? Nedenfor er noen bilder av vandrefalken fra Bergen, Arendal og Oslo.

‘Rådhusefalken’ i Bergen, bilde NRK/Hordaland.

vCIa8VIhW7W6lHaq4T7w7QC3tindbIJqVGuErWELTpxw

Årets bilde i 2011. Vandrefalk fotografert på sin faste plass på Statens hus i Bergen av Kristian Henriksen.

_8025405_orig

I Arendal forteller Agderposten om ‘vokteren med falkeblikk’ i toppen av kirketårnet, 2015.

25647727492780789309

Zoolog ved Naturhistorisk Museum i Oslo, Petter Bøckman, forteller om ville dyr som vil etablere seg i byer til VG. Det har vært observert en vandrefalk på Oslo Plaza, og det er sterke ønsker fra Miljøpartiet De Grønne om å sette opp en hekkekasse i Rådhusets vestre tårn. Her har den hatt god tilgang på duer, noe den Engelske rapporten for urbane vandrefalker viste at de spiste mest av i Storbritannia, mer om det her.

1693489

Vårrengjøring i hekkekassen

Se de utrolig bildene av rengjøringen av hekkekassen fra Norwich Cathedral i England. 

Før hver sesong må det gjøres rent i hekkekassen. Den er godt impregnert av avføring, matrester, fjær, og gulpeboller. I jaunar i år deltok 6 frivillige for å gjøre klart til årets hekkesesong for de urbane vandrefalkene i Norwich. Kort tid etter kom hannen, han virket veldig fornøyd og laget spor til sanden til hunnen. Se flere bilder fra hjemmesiden deres. Mer om katedralfalker.

Hekkekasse for vandrefalker

Vandrefalken hekker gjerne på berghyller, men også i gamle reir etter for eksempel kråker eller ravner, Polen har slike ‘trehekkende falker’. De bygger altså ikke reir selv og tilfører heller ikke noe material til hekkeplassen. Selv om mange fugler er rene arkitekter og imponerer med byggverk og farger, har vandrefalken en minimalistisk preferanse. Falker ser seg ut et hekkeområde mange måneder før de faktisk går inn for å hekke, dermed er det bare til å legge tilrette fortløpende slik at de velger å bli værende.

Hunnen er større en hannen, på engelsk blir en hann gjerne kalt en tiercel, som fra gammelt av betyr en tredjedel. Hun lager en liten fure i sanden hvor hun vil legge egg. Denne fine sanden passer på at eggene ikke blir utsatt for skarpe kanter eller at de triller triller bort. I en hekkekasse bør større steiner ligge i bunn for drenering, finkornet sand på toppen, to-tre cm. Ved senere anledning vil også den fine sanden absorbere endel avføring fra de voksende ungene. Hunnen legger mellom 2-5 egg, etter siste egg er lagt, varer rugingen ca.29-32 dager. I denne perioden ligger hunnfalken med sine skarpe klør forsiktig med tærne sammenkrøllet, og snur eggene, slik som høna, for at ikke hinnen i egget skal feste seg. De første dagene etter klekkingen vil hannen stå for jakten, mens hunnen mater de små falkekyllingene. Når de har vokst og blitt litt større, vil hunnen også dra ut på jakt.

Hekkekasse (PDF)
En hekkekasse kan være åpen, bare være et ‘brett’, være bygget med tak eller være delvis trukket inn under en takkonstruksjon. De kan være laget av metall eller tre og må sikres ordentlig på plassen. Det må være en støtte kant langs kassen eller brettet, for å sikre at falkeungene ikke faller utenfor på et tidlig stadium.

Mål, 80 cm bred, 60 cm dyp og 60 cm høy, disse målene kommer fra fagmiljøet for urbane vandrefalker i Nederland. Da falkeungene trenger litt plass å bevege seg frem til de kan fly, monteres det også en stang langs bredden av kassen, samt en ekstra sittestang på en eller begge sidene av kassen. (Se bildet). Det er også viktig å huske drille hull i bunnen av kassen slik at det ikke samles opp med regnvann. En annen ting å tenke på et at kassen bør ha noen ekstra cm med rom for å isolere mot kalde vindkast i vindsterke områder. Om bunnen er for tynn, kan eggene bli underkjølt og da dør kyllingene.

nesting-box.JPG

Plassering, det er viktig å ikke plassere hekkekassen slik at den er mest utsatt for sol. Dette kan bli for varmt for falken og for falkungene. Falker drikker sjeldent (men elsker å bade) da de får i seg væske gjennom byttedyr, dermed er det kritisk for falkungene om de blir utsatt for hete. Å plassere kassen mot soloppgangen i øst er bedre. Ta høyde for at falkene er sensitive til aktivitet ovenfra. Rovfugler føler seg trygge høyt oppe, og kan stresse om det blir lyder og bevegelser fra høyere hold. Kassen plasseres på kanten av bygget, det føles mest naturlig for dem.

Aktivitet, pass på, vandrefalkene er utrolig sensitive til for mye aktivitet. Når kassen er satt opp og kamera montert, la falkene være i fred. Spesielt når eggene er lagt, og ungene har klekket er det farlig å oppholde seg i nærheten. Om falkene føler seg truet går de til angrep og både nebb og klør er en real trussel. Dette skjedde under ringmerking Toledo Univeristy i USA, og folk måtte på med vernehjelm og treskjold, de var vertfall forberedt og hadde en mening med å oppholde seg der. (Teksten fortsetter etter bildet).

article-0-18ED6A0C000005DC-387_634x423.jpg

Lyd, det blir mye lyd med falkekyllinger, og denne lyden blir sterkere og tydeligere ettersom de vokser. Tilslutt vil falkeparet lokke med seg ungene på flyvetyr med å ta med et bytte, slippe det og la ungene fange det. Da kan en høre lyden av ‘masete’ unge falker som flyr etter en av foreldrene. Falkungene vil også ‘lære seg hva de skal spise’ av byttedyr til se selv skal jakte da de blir kjent med det foreldrene tar med til hekkeplassen.

Urbane vandrefalker internasjonalt

Hvor ofte ser du en rovfugl? Visste du urbane rovfugler er ganske vanlig? Her er noen eksempler på urbane rovfugler.

I London har blomstringen av vandrefalker i storbyen nærmest eksplodert, og de har sluttet å henge opp hekkekasser. Fra å være 2-3 urbane falkepar var det i 2014 30+ par bare i London, til flere steder i England. http://www.londonperegrines.com/facts/urban.php En studie av kostholdet til urbane vandrefalker i England viser at de spiser mest duer.

I Berlin finnes både urbane vandrefalker og hønsehauker, her har hønsehaukene fått mest oppmerksomhet ettersom de er vare for mennesker. Årsaken til at de har tilpasset seg Berlin så bra, er fordi deres habitat er tett skog, og Berlin er en by med mange trær. Lokalbefolkningen og tilreisende setter stor pris på deres ‘nærvær’ og de blir ofte omtalt i media.

I Polen finnes både urbane vandrefalker og et stort prosjekt for bevaring av vandrefalken.

I USA kan en følge med på vandrefalker i Chicago på live kamera, i samme by ble faktisk en blomsterkasse utenfor en leilighet en fine hekkeplass for ett annet par med falker. På hele tre bruer i New York holder det også til vandrefalker. (Tekst fortsetter etter bildet).

Bilde fra Metropolis

OF-AD030_0529mt_G_20140529153942

Bare for å vise hvor utbredt vandrefalken er, så har BBC Nature laget et kart med info og film- og lydklipp av vandrefalk.

peregrine_falcon_map