Urbant dyreliv

Hva er vel det da? Duer og måker, kråker og spurver, de har vel ‘alltid vært i byene’, har de ikke det? Noen dyrearter tilpasser seg et liv i nærheten av mennesker, fordi det gir avkastning med hensyn til mat å finne, og trygghet. Andre arter igjen, de trekker seg lenger og lenger vekk fra menneskelig utbygging og aktiviteter.

Hvilket dyr så du sist du var i byen? Var det måken, spurven eller duen? Ble du begeistret eller tenkte du kanskje ikke så mye over det? Noen av disse ‘by dyrene’ tilpasser seg så godt at de trives i store tall. Måkene finnes ikke bare langs kysten, de har trukket seg langt inn i landet, de tilpasser seg. De benytter seg av flate tak og mat fra byer og søppelsteder. Spurvene kom til Norge sammen med kornet og jordbruket for ca 5000 år siden. Kråkene har også valgt å leve et liv i nærheten av mennesker; det er finnes mange beinrester av kråkefugler fra tidlig middelalder, både i Norge (fra Trondheim) og andre gårdsplasser og slotts-plasser. Kråkene kom raskt til på krigsfeltet for å forsyne seg av de falne krigerne, og ofte har de fått et negativt stempel på seg. Men de tilpasser seg bare. Likevel, alt som kommer i store tall, det blir en konkurranse for oss mennesker, og vi ser på disse dyrene som ‘ei pest og ei plage’, ja de blir faktisk stemplet som skadedyr.

maxresdefault

Har vi likevel glemt å sette pris på det dyrelivet som velger å bo der vi er? Hvem mater vel ikke duene og endene av og til, og blir litt irritert over måkene som kommer? Jeg liker kråker veldig godt, og syns de er morsomme å observere i byene. De napper opp gårsdagens rester fra uteserveringen og spiser rubbel og bit (ikke alt er bra for dem heller, men de tåler mye). Noen som setter veldig pris på de urbane dyrene er fotografene. Å ta bilder av urbane dyr er veldig populært, både hos fotografer og blant de som bor der. En av mine favoritter er Sam Hobson fra England, han har også hjulpet meg med bilder til undervisningsmateriell for rovfugler.

Ordet urban kommer fra latinsk urbs refererer til by. Urbanitet viser til utviklingen av menneskelig aktivitet, og dette påvirker selvsagt dyrene. Ville dyr som lever i byer, er urbane dyr, det er alt fra småfugler til ekorn, rev og rotter, til duer, kråker måker og vandrefalker, hønsehauker og spurvehauker, for å nevne noen, og vil variere fra land til land selvsagt. De bor i byen, jakter i byen, og formerer seg i byen. Her finner de mat og vann, og de kan holde seg vekke fra andre farer som lusker (kråker er redde for hubroen), eller når det er dags for å senke noen bestandsnummer ved å utskytning, og det forekommer heller ikke i byer. For å få et lite inntrykk av kråkene er i Rogaland, sjekk kartet for hvordan de flyr ut over hele distriktet hver dag, for så å returnere på kvelden i byen rundt Mosvannet.

Så neste gang du ser en spurv, tenk så kult at de er her fordi de tilpasser seg, og at de kom til Norge for ca 5000 år siden. Det er en urbaniseringsfuglen sin det.

Ikke bare det, fugler er også det nærmeste slektningen til dinosaurer.

(Spurvebildet er fra desk7)

Følg eller del kråkebilder med #stavavangercrow #stavangerkråker

Advertisements

Flaggermus og falker

‘Bats and falcons’, English below each paragraph

I Finland ble det nylig tatt et bilde av en kjøttmeis som spiste på en mus, (en spurvehauk og ei skjære var uenige om hvem hadde rett på den, så kjøttmeisen begynte like greit å spise av den) noe som vakte endel oppsikt. Vi tenker ofte at småfuglene bare spiser frø, men de spiser variert kost av både frø og insekter, og ja, av og til kjøtt. For 10-15 år siden ble det gjort rapport fra en hula i Spania hvor det var påvist predasjon på flaggermus, av kjøttmeis! Selv om kjøttmeisen ikke har det krumme nebbet til rovfuglene, så tyder det på at de har hakket hull i hodet på flaggermusen for å spise på den (mye næring i hjernen). Under harde kår kan dyr måtte ty til andre matkilder og metoder, slik er naturen både brutal men vakker. Både høns og duer kan bli veldig aggressive og kan hakke sine egne i flokken til blods, og høner er faktisk kjent for å spise kjøtt. (Tekst fortsetter under bilde, bilde via VG).

Recently in Finland, a great tit was photographed eating on a dead mouse. A sparrowhawk and a magpie did not agree on whom had the rights on this winter meal, and as they were busy between themselves, this great tit saw the opportunity of just digging right into this fresh meal. We often forget that small birds eat other things than just seeds, they have a rich and varied diet, also including insects and at time, like this, some of them might eat meat. Years ago in a cave in Spain, there was a study of behavior on great tits and on bats, and how the great tit predated on them. The great tit does not have a curved and sharp beak like predatory birds, but they still manage to peak through the head of the bats (to get the brain). Under harsh conditions animals adapt to other food sources and methods, this is how nature works in a brutal yet beautiful way. Both chickens and doves can be very aggressive towards their own kind, they have a pecking order, and chickens might even peck a fellow hen to blood runs free. Chickens eating meat is nothing new either. (Photo of the great tit eating a mouse is from http://www.vg.no)

4b6f31eb2a4636ebbb65167b6655dad5

Fra å gå fra den lille kjøttmeisen til en ordentlig rovfugl, så har vi blant annet vandrefalken. Vandrefalken jakter ikke bare på dagtid, men også i skumring, og faktisk kan den fange flaggermus. Det er kjent både i Nord Amerika, Hong Kong, Taiwan, Australia og enkelte plasser i Europa at vandrefalken jakter i nattens mulm og mørke ved hjelp av kunstig lys fra bylivet. Det gjør at vandrefalken kan benytte andre tider av døgnet til jakt til tross for vinterstid og korte døgn helt her nordpå også. Kamerabilder fra Høghuset på Bryne viser at vandrefalken også der jakter også i mørkestid. Det er en typisk utvikling blant urbane vandrefalker, de lærer seg å forholde seg til byen ved at det kunstige lyset reflekteres rundt på bygg, og at de kan bruke skygge fra bygg for å angripe byttene sine. Her er en rapport som tar for seg dette, fra British Birds i 2008; Diet and prey selection of urban-dwelling Peregrine Falcons in southwest England Edward J.A. Drewitt and Nick Dixon.

Moving from the great tit (which literally means meat tit in Norwegian!), lets go to a real raptor, like the peregrine. Peregrine falcons are not just diurnal hunters, the also hunt when darkness falls, and at times they even eat bats. It is observed in North America, Hong Kong, Taiwan, Austraila and in Europe that peregrines hunt in the dark in cities because artificial light brighten up the urban city. That means that the peregrine has an advantage and can hunt beyond daytime even here in the Scandinavia. Camera footage from the iconic ‘Høghuset’ in Bryne city in Norway show just this kind of nocturnal hunting. This is an adapted method of hunting seen in urban peregrines, they learn how to use the artificial light that is reflected on buildings, and they have learned to ‘hide’ in the shadow as a benefit for stacking their prey. Here is a report from British birds in 2008 about this; Diet and prey selection of urban-dwelling Peregrine Falcons in southwest England Edward J.A. Drewitt and Nick Dixon

Bildet er hentet fra Pinterest. (Photo from Pinterest).8a319c52623775a34681694acd2b7fc7