Urban Nature Maps / Urbane naturkart

English marked in Italic

Kunne du tenke deg et kart hvor du kan finne ‘grønne områder’, og gjerne oppdage en variasjon av flora og fauna, i en storby? Ja, takk! I Rotterdam finnes det et såkalt Urban Nature Map, altså et urbant naturkart.

Would you like a map that could show you the ‘green areas’, and perhaps also have the opportunity to explore the variation of flora and fauna, in a city? Yes please! In Rotterdam there actually is an Urban Nature Map.

‘Jeg tenker at enhver by burde ha dette! Kanskje de allerede har det? Kan folk dele? #UrbanNatureMaps’. Skriver Chris på Twitter. Jo, jeg er enig, de burde det, dette er genialt. Kort tid etter blir hans tweet delt med mange, og entusiasmen sprer seg.

‘I’m thinking every city should have one! Maybe they do? Can folk share? #UrbanNatureMaps.’ – Chris Charles writes on Twitter. Yes, I agree with him, this is brilliant. Soon after, his tweet goes viral, and enthusiasm is spreading.

Photo curtesy by Chris Charles, who recently used this Urban Nature Map in Rotterdam.
You can follow Chris on Twitter @Chris4nature
nature-photo

Urban nature maps: Rotterdam and Helsinki

I storbyer har det florert et behov for å trekke inn mer natur i form av grønne lunger, enten det er parker, urbane takterrasser eller en type veksthus. Det er ikke noe nytt at det er parker og hager i byer, men det er et nytt fokus på dem, og kart som dette viser deres betydning. Parker og hager går langt tilbake i tid, og gjerne i forbindelse med at en park hørte til en større eiendom hvor det gjerne også foregikk jakt. Behovet i dag er utenom at de gir oss visuelle grønne områder, så gir de oss et bedre levemiljø; som å gå tur i parken, går tur med hunden, slappe av, bare det å kunne koble til naturen midt i en travel by og hverdag. Det er like viktig at barn får muligheten til å etablere et kjennskap til naturen om de i det hele tatt skal kunne utvikle et forhold om naturbevaring når de vokser opp.

In cities there is a growing desire to pull in more of nature in ways of so called ‘green lungs’ like establishing more parks, urban roof gardens or as vegetable growing- or types of green houses. It is not a new thing to have parks or gardens in a city, but there is a new focus on them, and maps like this support their value. Parks and gardens go way back into historical times, and often a park would be part of a large property where there even would be arranged hunts. Today the parks and gardens, apart from being just green areas, give us a better way of living, we take walks in the park, walk the dogs, relax, and can just connect a bit with nature in the middle of a city. For people who don’t travel out of the city to be in nature, these green areas in the urban lifestyle are of huge importance, and it is highly important for children to connect to nature, if they are to care about any aspects of wildlife as they grow up.

Et eksempel på omgjøring av noe til fordel for natur som i New York hvor en toglinjen som ble omgjort til en grønn trase, the High Line, på vestsiden av byen. I tillegg som å fungere som en avslappende park, får en også se byen fra noe annet en gatenivå. Langs toglinjen dukket det opp små området med aktivitetssoner, planteområdet og sitteplasser (se bilder under). En skal ikke undervurdere hvor mye slike områder har å si for oss, og for dyr, som for de miste av dem også, insekter.

An example on how an area has been redesigned in favor for incooperating nature in the city, and old train track on the West side of New York City was transformed into a park called the High Line. In addition of functioning as a park, it also brings you up from the level street ground, so you can see the city from another angle. Along the line there are areas of activities, lots of plants and sitting places (photos below). One should never underestimate how much such places mean for us, and animals, such as the tiniest ones as well, insects.

A selection of photos from exploring the High Line; staircases give easy access and occasional exits from the park. You can walk on old railtrails, and there was an activity zone with lego, I built a tiny nest box and added on a building. Photos by Lisa Søyland and Ellen Hagen.

Dyr har en egen evne til å tilpasse seg, slik som de urbane hønsehaukene som hekker i de grønne, skogkledde kirkegårder i Berlin. Dyr kan også hjelper oss med å sette pris på aspekter ved å bo i storbyer, de tilfører en verdi for oss, en mening. Ulempen blir noen ganger at de kan oppfattes som attraksjoner, og det er da viktig å huske å gi dem rom, ellers forsvinner de. Hekkekasser for fugler bør settes opp med omhu, uansett om det er for småfugl eller for rovfugl, for trives de, så kommer de tilbake. Du trenger bare å se ut vinduet fra et bygg i en by og undre deg over hvilket dyr som faktisk bor der. Tar du deg tid, så kan du kanskje oppdage dem, lykke til.

Animal have their own way of adapting, just as the urban goshawks of Berlin. They nest in the green, wood framed cemeteries in the city. Animals can help us appreciate aspects of livining in big cities, they give us a certain value, a meaning. However, sometimes such behavior might turn into an attraction, and this is when it is important to give animals a space, if not then they might relocate. Bird houses and nest boxes should always be set up in favor for the birds, regardless if they are songbirds or raptors, because if they like it there they will return. You only need to look out of a window from a city building, and wonder which animals live here. If you take time and make an effort, you might actually get to observe them, good luck.

Remains of an urban peregrines meal at Høghuset at Bryne in Norway, sometimes you need to remember to look up, and down, to find traces of wildilfe in the cities. Photo by Ellen Hagen.
14693929_271794766554560_6304350011513634816_n

Advertisements