Urban Nature Maps / Urbane naturkart

English marked in Italic

Kunne du tenke deg et kart hvor du kan finne ‘grønne områder’, og gjerne oppdage en variasjon av flora og fauna, i en storby? Ja, takk! I Rotterdam finnes det et såkalt Urban Nature Map, altså et urbant naturkart.

Would you like a map that could show you the ‘green areas’, and perhaps also have the opportunity to explore the variation of flora and fauna, in a city? Yes please! In Rotterdam there actually is an Urban Nature Map.

‘Jeg tenker at enhver by burde ha dette! Kanskje de allerede har det? Kan folk dele? #UrbanNatureMaps’. Skriver Chris på Twitter. Jo, jeg er enig, de burde det, dette er genialt. Kort tid etter blir hans tweet delt med mange, og entusiasmen sprer seg.

‘I’m thinking every city should have one! Maybe they do? Can folk share? #UrbanNatureMaps.’ – Chris Charles writes on Twitter. Yes, I agree with him, this is brilliant. Soon after, his tweet goes viral, and enthusiasm is spreading.

Photo curtesy by Chris Charles, who recently used this Urban Nature Map in Rotterdam.
You can follow Chris on Twitter @Chris4nature
nature-photo

Urban nature maps: Rotterdam and Helsinki

I storbyer har det florert et behov for å trekke inn mer natur i form av grønne lunger, enten det er parker, urbane takterrasser eller en type veksthus. Det er ikke noe nytt at det er parker og hager i byer, men det er et nytt fokus på dem, og kart som dette viser deres betydning. Parker og hager går langt tilbake i tid, og gjerne i forbindelse med at en park hørte til en større eiendom hvor det gjerne også foregikk jakt. Behovet i dag er utenom at de gir oss visuelle grønne områder, så gir de oss et bedre levemiljø; som å gå tur i parken, går tur med hunden, slappe av, bare det å kunne koble til naturen midt i en travel by og hverdag. Det er like viktig at barn får muligheten til å etablere et kjennskap til naturen om de i det hele tatt skal kunne utvikle et forhold om naturbevaring når de vokser opp.

In cities there is a growing desire to pull in more of nature in ways of so called ‘green lungs’ like establishing more parks, urban roof gardens or as vegetable growing- or types of green houses. It is not a new thing to have parks or gardens in a city, but there is a new focus on them, and maps like this support their value. Parks and gardens go way back into historical times, and often a park would be part of a large property where there even would be arranged hunts. Today the parks and gardens, apart from being just green areas, give us a better way of living, we take walks in the park, walk the dogs, relax, and can just connect a bit with nature in the middle of a city. For people who don’t travel out of the city to be in nature, these green areas in the urban lifestyle are of huge importance, and it is highly important for children to connect to nature, if they are to care about any aspects of wildlife as they grow up.

Et eksempel på omgjøring av noe til fordel for natur som i New York hvor en toglinjen som ble omgjort til en grønn trase, the High Line, på vestsiden av byen. I tillegg som å fungere som en avslappende park, får en også se byen fra noe annet en gatenivå. Langs toglinjen dukket det opp små området med aktivitetssoner, planteområdet og sitteplasser (se bilder under). En skal ikke undervurdere hvor mye slike områder har å si for oss, og for dyr, som for de miste av dem også, insekter.

An example on how an area has been redesigned in favor for incooperating nature in the city, and old train track on the West side of New York City was transformed into a park called the High Line. In addition of functioning as a park, it also brings you up from the level street ground, so you can see the city from another angle. Along the line there are areas of activities, lots of plants and sitting places (photos below). One should never underestimate how much such places mean for us, and animals, such as the tiniest ones as well, insects.

A selection of photos from exploring the High Line; staircases give easy access and occasional exits from the park. You can walk on old railtrails, and there was an activity zone with lego, I built a tiny nest box and added on a building. Photos by Lisa Søyland and Ellen Hagen.

Dyr har en egen evne til å tilpasse seg, slik som de urbane hønsehaukene som hekker i de grønne, skogkledde kirkegårder i Berlin. Dyr kan også hjelper oss med å sette pris på aspekter ved å bo i storbyer, de tilfører en verdi for oss, en mening. Ulempen blir noen ganger at de kan oppfattes som attraksjoner, og det er da viktig å huske å gi dem rom, ellers forsvinner de. Hekkekasser for fugler bør settes opp med omhu, uansett om det er for småfugl eller for rovfugl, for trives de, så kommer de tilbake. Du trenger bare å se ut vinduet fra et bygg i en by og undre deg over hvilket dyr som faktisk bor der. Tar du deg tid, så kan du kanskje oppdage dem, lykke til.

Animal have their own way of adapting, just as the urban goshawks of Berlin. They nest in the green, wood framed cemeteries in the city. Animals can help us appreciate aspects of livining in big cities, they give us a certain value, a meaning. However, sometimes such behavior might turn into an attraction, and this is when it is important to give animals a space, if not then they might relocate. Bird houses and nest boxes should always be set up in favor for the birds, regardless if they are songbirds or raptors, because if they like it there they will return. You only need to look out of a window from a city building, and wonder which animals live here. If you take time and make an effort, you might actually get to observe them, good luck.

Remains of an urban peregrines meal at Høghuset at Bryne in Norway, sometimes you need to remember to look up, and down, to find traces of wildilfe in the cities. Photo by Ellen Hagen.
14693929_271794766554560_6304350011513634816_n

Advertisements

Urbane vandrefalker i Oslo 2017?

Som nevnt, vandrefalken ser seg ut en område å hekke mange måneder før hekkesesongen. I Oslo har det blitt observert vandrefalk rundt Rådhuset og Oslo Plaza, og i fjor ønsket Miljøpartiet De Grønne at noen kunne tatt ballen videre og sette opp en hekkekasse for dem. I år er det litt for sent, men håper virkelig at noen ornitologer eller andre aktive og dedikerte fuglentusiaster går sammen for et slikt prosjekt. Det er viktig å sette seg godt inn i prosessen før en går i gang med et slikt prosjekt, og heng opp en hekkekasse noen måneder før hekkesesongen. Kanskje Oslo blir by nummer to som følger opp med urbane hekkekasser? Først ute er Høghuset på Bryne, følg dem live på http://www.vandrefalkene.no.

Å følge med på hekkene vandrefalker i en storby gir ikke bare spennende info til fagfolk, men mye glede til lokalbefolkningen. Dette er noe for alle, enten de studerer dem via live kamera, eller at de selv tar med en kikkert og får med seg flotte jaktscener i luften, eller høre kall fra falkekyllingene når foreldrene kommer med mat. De vil også forebygge endel opphold for skadedyr, som duer, noe som er en fordel da store mengder med dueavføring er helsemessing farlig, samt det gir skade på bygg.

Bilde fra vandrefalken i Oslo, tatt av James Ewen / Earthmedia Film AS. Det hadde vært flott med en hekkekasse i Rådhusets vestre tårn.

afp0008076752048px-Oslo_rådhus_(by_alexao)

Urbane vandrefalker i Norge 2

Det er nå en hekkekasse på Høghuset på Jæren, her kan du selv følge med på vandrefalkene med 3 live kamera, www.vandrefalkene.no

Spørsmålet er, oppholder disse fuglene seg i byen, eller er de bare på gjennomtrekk? Gjennom observasjon kan en da følge med om falkene oppholder seg i byen, og gjør den det kan en vurdere å sette opp en hekkekasse. Hvor mange falker er observert, en eller flere? Nedenfor er noen bilder av vandrefalken fra Bergen, Arendal og Oslo.

‘Rådhusefalken’ i Bergen, bilde NRK/Hordaland.

vCIa8VIhW7W6lHaq4T7w7QC3tindbIJqVGuErWELTpxw

Årets bilde i 2011. Vandrefalk fotografert på sin faste plass på Statens hus i Bergen av Kristian Henriksen.

_8025405_orig

I Arendal forteller Agderposten om ‘vokteren med falkeblikk’ i toppen av kirketårnet, 2015.

25647727492780789309

Zoolog ved Naturhistorisk Museum i Oslo, Petter Bøckman, forteller om ville dyr som vil etablere seg i byer til VG. Det har vært observert en vandrefalk på Oslo Plaza, og det er sterke ønsker fra Miljøpartiet De Grønne om å sette opp en hekkekasse i Rådhusets vestre tårn. Her har den hatt god tilgang på duer, noe den Engelske rapporten for urbane vandrefalker viste at de spiste mest av i Storbritannia, mer om det her.

1693489

Vårrengjøring i hekkekassen

Se de utrolig bildene av rengjøringen av hekkekassen fra Norwich Cathedral i England. 

Før hver sesong må det gjøres rent i hekkekassen. Den er godt impregnert av avføring, matrester, fjær, og gulpeboller. I jaunar i år deltok 6 frivillige for å gjøre klart til årets hekkesesong for de urbane vandrefalkene i Norwich. Kort tid etter kom hannen, han virket veldig fornøyd og laget spor til sanden til hunnen. Se flere bilder fra hjemmesiden deres. Mer om katedralfalker.

Hekkekasse for vandrefalker

Vandrefalken hekker gjerne på berghyller, men også i gamle reir etter for eksempel kråker eller ravner, Polen har slike ‘trehekkende falker’. De bygger altså ikke reir selv og tilfører heller ikke noe material til hekkeplassen. Selv om mange fugler er rene arkitekter og imponerer med byggverk og farger, har vandrefalken en minimalistisk preferanse. Falker ser seg ut et hekkeområde mange måneder før de faktisk går inn for å hekke, dermed er det bare til å legge tilrette fortløpende slik at de velger å bli værende.

Hunnen er større en hannen, på engelsk blir en hann gjerne kalt en tiercel, som fra gammelt av betyr en tredjedel. Hun lager en liten fure i sanden hvor hun vil legge egg. Denne fine sanden passer på at eggene ikke blir utsatt for skarpe kanter eller at de triller triller bort. I en hekkekasse bør større steiner ligge i bunn for drenering, finkornet sand på toppen, to-tre cm. Ved senere anledning vil også den fine sanden absorbere endel avføring fra de voksende ungene. Hunnen legger mellom 2-5 egg, etter siste egg er lagt, varer rugingen ca.29-32 dager. I denne perioden ligger hunnfalken med sine skarpe klør forsiktig med tærne sammenkrøllet, og snur eggene, slik som høna, for at ikke hinnen i egget skal feste seg. De første dagene etter klekkingen vil hannen stå for jakten, mens hunnen mater de små falkekyllingene. Når de har vokst og blitt litt større, vil hunnen også dra ut på jakt.

Hekkekasse (PDF)
En hekkekasse kan være åpen, bare være et ‘brett’, være bygget med tak eller være delvis trukket inn under en takkonstruksjon. De kan være laget av metall eller tre og må sikres ordentlig på plassen. Det må være en støtte kant langs kassen eller brettet, for å sikre at falkeungene ikke faller utenfor på et tidlig stadium.

Mål, 80 cm bred, 60 cm dyp og 60 cm høy, disse målene kommer fra fagmiljøet for urbane vandrefalker i Nederland. Da falkeungene trenger litt plass å bevege seg frem til de kan fly, monteres det også en stang langs bredden av kassen, samt en ekstra sittestang på en eller begge sidene av kassen. (Se bildet). Det er også viktig å huske drille hull i bunnen av kassen slik at det ikke samles opp med regnvann. En annen ting å tenke på et at kassen bør ha noen ekstra cm med rom for å isolere mot kalde vindkast i vindsterke områder. Om bunnen er for tynn, kan eggene bli underkjølt og da dør kyllingene.

nesting-box.JPG

Plassering, det er viktig å ikke plassere hekkekassen slik at den er mest utsatt for sol. Dette kan bli for varmt for falken og for falkungene. Falker drikker sjeldent (men elsker å bade) da de får i seg væske gjennom byttedyr, dermed er det kritisk for falkungene om de blir utsatt for hete. Å plassere kassen mot soloppgangen i øst er bedre. Ta høyde for at falkene er sensitive til aktivitet ovenfra. Rovfugler føler seg trygge høyt oppe, og kan stresse om det blir lyder og bevegelser fra høyere hold. Kassen plasseres på kanten av bygget, det føles mest naturlig for dem.

Aktivitet, pass på, vandrefalkene er utrolig sensitive til for mye aktivitet. Når kassen er satt opp og kamera montert, la falkene være i fred. Spesielt når eggene er lagt, og ungene har klekket er det farlig å oppholde seg i nærheten. Om falkene føler seg truet går de til angrep og både nebb og klør er en real trussel. Dette skjedde under ringmerking Toledo Univeristy i USA, og folk måtte på med vernehjelm og treskjold, de var vertfall forberedt og hadde en mening med å oppholde seg der. (Teksten fortsetter etter bildet).

article-0-18ED6A0C000005DC-387_634x423.jpg

Lyd, det blir mye lyd med falkekyllinger, og denne lyden blir sterkere og tydeligere ettersom de vokser. Tilslutt vil falkeparet lokke med seg ungene på flyvetyr med å ta med et bytte, slippe det og la ungene fange det. Da kan en høre lyden av ‘masete’ unge falker som flyr etter en av foreldrene. Falkungene vil også ‘lære seg hva de skal spise’ av byttedyr til se selv skal jakte da de blir kjent med det foreldrene tar med til hekkeplassen.

Urbane vandrefalker internasjonalt

Hvor ofte ser du en rovfugl? Visste du urbane rovfugler er ganske vanlig? Her er noen eksempler på urbane rovfugler.

I London har blomstringen av vandrefalker i storbyen nærmest eksplodert, og de har sluttet å henge opp hekkekasser. Fra å være 2-3 urbane falkepar var det i 2014 30+ par bare i London, til flere steder i England. http://www.londonperegrines.com/facts/urban.php En studie av kostholdet til urbane vandrefalker i England viser at de spiser mest duer.

I Berlin finnes både urbane vandrefalker og hønsehauker, her har hønsehaukene fått mest oppmerksomhet ettersom de er vare for mennesker. Årsaken til at de har tilpasset seg Berlin så bra, er fordi deres habitat er tett skog, og Berlin er en by med mange trær. Lokalbefolkningen og tilreisende setter stor pris på deres ‘nærvær’ og de blir ofte omtalt i media.

I Polen finnes både urbane vandrefalker og et stort prosjekt for bevaring av vandrefalken.

I USA kan en følge med på vandrefalker i Chicago på live kamera, i samme by ble faktisk en blomsterkasse utenfor en leilighet en fine hekkeplass for ett annet par med falker. På hele tre bruer i New York holder det også til vandrefalker. (Tekst fortsetter etter bildet).

Bilde fra Metropolis

OF-AD030_0529mt_G_20140529153942

Bare for å vise hvor utbredt vandrefalken er, så har BBC Nature laget et kart med info og film- og lydklipp av vandrefalk.

peregrine_falcon_map

 

 

Urbane vandrefalker i Norge, hvordan komme i gang?

Hva er en urban rovfugl?
Rovfugler er stort sett sky for mennesker, noen arter, slik som vandrefalken Falco peregrinus, hekker på fjell og berg og jakter i åpnet landskap, mens hønsehauken (Accipiter gentilis) foretrekker tett skog og hekker i trær. Den arten vi gjerne ser mest av er spurvehauken (Accipiter nisus), den jakter gjerne småfugler rundt fuglebrettet i hagen. Større rovfugler, som havørn, kongeørn og jaktfalk, holder seg i områder uten for nær kontakt med mennesker. Hubroen holder seg også i utkanten av byer nær friområdet og uberørt natur.

Ettersom byer vokser og naturområder forsvinner eller blir til parker, vil noen dyrearter tilpasse seg dette, eller de forsvinner og trekker seg vekk. De som tilpasser seg et liv i og rundt mennesker blir gjerne kalt for urbane dyr, blant dem er vandrefalken og hønsehauken.

I Berlin sies det, at om du ikke ser hønsehauken så vet du at den er der, og det er faktisk sant. Spesielt hønsehauken er sky. Rovfugler er luftens jegere, dermed er det viktig å ikke være for synlig for eventuelle byttedyr. De jakter når de er sultne, og det er da de er aktive for oss å få øye på. Etter jakten og måltidet trekker rovfuglene seg vekk, og tilbringer tiden på å stelle fjærdrakten sin, hvile og sove. En studie i Nederland viste at vandrefalker i vinteren brukte gjennomsnittlig 1 1/2 minutt på å jakte, og satt i ro resten av dagen for å bevare energi. Utenom hekketiden er rovfuglene solitær, det vil si at de holder seg for seg selv. I storbyer er det mye mat for de urbane fuglene, hønsehauker kan jakte på mus, rotter, ekorn, småfugl og duer, mens vandrefalken primært jakter på andre flyvende byttedyr.

I byer er det fordeler og ulemper for rovfuglene, fordelene er at det er trygghet fra hubro (Bubo bubo), hubroen er kjent for å være fiende til både hønsehauk og vandrefalk. Hubroen holder seg i utkantstrøkene, noe også kråkene benytter seg av, det er trygt for kråker å finne soveplasser med mye lys og lyd. I Mosvannsparken i Stavanger som har den største konsentrasjonen av kråker i Norge hver vinter. Det er mye mat, selv om rovfugler, og annet vilt er fredet, er de også trygge for å bli skutt ulovlig. Farer i byer er vindu og glass (ved på-flyvning kan de knekke nakken eller skade synet sitt), trange plasser mellom bygg og rør (fuglen faller ned og klarer ikke å komme seg ut, og biler og transport.

Hvordan legge tilrette for urbane rovfugler? Hønsehauken klarer seg fint selv, i Berlin ble gravplasser og parker favoriserte plasser, her er det mye dyreliv og på gravplassen lite mennesker. Hønsehauken bygger store reir høyt oppi trær, mens vandrefalken trenger litt menneskelig hjelp om den trekker inn i byen.

Hekkekasser for vandrefalker.
Det finnes ulike typer hekkekasser, men de har alle samme funksjon, å bistå som en trygg hekkepass for falkene. Les mer om hekkekassen. Først trengs litt forarbeid, hvor er falkene observert, hvor spiser de, hvor oppholder de seg mest? Spor etter falken er avføring, og rester etter måltid. Ved å huse et urbant falkepar så får du naturlig skadedyrkontroll, da måker, kråker og duer vil foretrekke å holde seg litt vekke fra kjernen av deres territorium.

Dette må en ta høyde for før en bygger eller setter opp en hekkekasse for urbane falker:

1). Vindusvask, mange høyhus har et eksteriør av glass, kan du legge vindusvasken til før og etter hekketiden for å minimere stress til falkene?

2). Balkong eller andre ute arealer, kan du avse at et område hvor hekkekassen blir montert, for eksempel på en balkong, blir skjermet for gjennomgang? Vandrefalken er svært sensitiv til forstyrrelser rundt og over seg under hekkingen, og ved falkunger kan de bli ekstremt aggressive og gå til stup-angrep. Det er både unødvendig og ubehagelig.

3). Kunnskap, det er veldig godt å etablere seg et falkenettverk, finnes det en ornitolog eller en annen kyndig person med kjennskap til arten? Det er ikke sikkert at falkene hekker første året, kanskje det er på grunn av menneskelige forstyrrelser, feilpassering av kassen (midt i sollyset), feil bunnmaterial, feil kassemål eller en annen årsak. Det kan være en ide å ta kontakt med ringmerke for å dokumentere utviklingen og tilpassingen av de urbane falkene.

4). Overvåking, det er en utrolig mulighet å overvåke vandrefalken, kan noen ordne med rett utstyr? Overvåkingen fungerer også som en sikkerhet for fuglene, det er en fredet art og hærverk eller faunakriminalitet er det viktig å skjerme dem mot. Overvåkingen gir også fagfolk viktig dokumentasjon, samt almenheten kan få glede av å denne formen for nærkontakt gjennom innblikk i hekkekassen. Engasjementet gir ringvirkninger og og glede for lokalbefolkningen.

5). Tett på naturen. Vandrefalken spiser og hekker på samme plassen, og dermed får en mulighet til å oppleve livet dere på kloss hold. Rester etter små kadaver vil oppstå, og muligheten for å se en falk spise bytte sitt er og mulig. Naturfotografer blir gjerne interessert i å ta bilder, og generell interesse kan oppstå blant fuglekikkere.

Håper denne bloggen vil inspirere flere til å sette opp hekkekassen for rovfugl, mer info og lenker kommer.