Live camera on Urban Peregrines in Norway

English below

En liten gladnyhet, nå kan du følge vandrefalkene på Bryne live da de har åpnet kameravisningen igjen for 2017. Vanderfalkene bruker Høyhuset som et jakttårn. Det ble tidligere hengt opp en hekkekasse, men da den hang feil (mot sør) så ville ikke falkene hekke, venter spent på om de får endret det i år for selve kassen er fin. Følg dem live på http://www.vandrefalkene.no eller på facebooksiden https://www.facebook.com/vandrefalkene

Har du spørsmål om hekkekasser for rovfugl, send meg gjerne en mail.

Some good news, you can now watch the peregrines at Bryne city as they have opened a live stream  camera for 2017. The peregrines use Høyhuset as a hunting tower. Earlier there was set up a nest box, but it was facing the wrong way (to the south) and the peregrines did not breed. Hoping they fix it before this season. Anyway, watch them live at http://www.vandrefalkene.no or check out their facebook page https://www.facebook.com/vandrefalkene  

FullSizeRender

Advertisements

Vandrefalkene på Bryne, siste nytt.

In English below.

Hekkekassen på Høghuset på Bryne ble hengt opp i fjor høst, men det er enda ingen egg. Før påsken var det mulig å observere at hannen oppholdt seg mye rundt og i hekkekassen, hunnen holdt seg mer unna. Hva skjedde? Det har vært litt mye ‘i siste liten’ aktivitet i 13 etasje hvor hekkekassen ble plassert, noe som kan være årsaken til at hunnen syns området er for utrygt. I første halvdel av mars kom et tredje kamera på plass, slik at det var mulig å se inn i hekkekassen. Før påske ble det lagt på en finere grus på toppen av steinlaget, og det har vært registrering av byttedyr rundt hekkekassen. For mye aktivitet? Falker, og andre rovfugler har opptil 8 ganger bedre syn enn oss mennesker, og følger godt med på territoriet sitt. I England har allerede flere av de urbane vandrefalkene lagt både 3-4 egg og er i gang med rugingen. En annen årsak kan være plasseringen av hekkekassen, den er plasser i sør som er lengst i solsiden på bygget, noe som kan bli litt i varmeste laget for falkungene. Anbefalinger fra Tyskland og Nederland under idéstadiet var at kassen ble satt opp på øst siden med soloppgangen, dette ser har ikke blitt tatt med i prosessen.
Det er enda en mulighet for at falkene kan legge egg i hekkekassen på Høghuset, men det forutsetter det at falkene får være i fred så de føler seg trygge.

Følg med selv på http://www.vandrefalkene.no, et lokalt prosjekt på Bryne.

Last fall a nest box was set up for the peregrines hunting and staying around the tallest building in the Region in the south west of Norway, but there are still no eggs. (There has been spotted peregrines around there since 2013/2014). Before Easter it was possible to observe the male sitting in and around the nest box, preening feathers and sunbathing, but the female stayed very much away. What happend? In the beginning of the March, there was set up a third camera postitioned to look into the nest box. The male was not very bothered. However, just before Easter a finer gravel was layed ontop of the nesting stones, and there was done registrations of prey arounf the nest box. Too much activity?  Falcons, and other birds of prey have up to eight times better eyesight than us humans, and will have a close eye on things happening in their territorum. In England the urban peregrines have layed eggs already. Apart for the disturbance, it could also be that the location of the nest box is wrong. As the idea of putting up a nest box for the peregrines and information gathered and forwarded, expertise from Germany and Holland suggested putting the next box up on the east side. The box is placed on the south side, leaving it in the sun, which might be a bit too warm for falcon chicks.
There is still a possiblity that the falcons might lay eggs, but it remains to see if they will be left alone without more disturbances, they need to feel safe.

Check out the cameras online at http://www.vandrefalkene.no, a local project. 

Katerdalfalker

Det er ikke bare høyhus og skyskrapere som tiltrekker seg denne raske rovfuglen, men også historiske bygg som gamle kirker. Jeg fant et bilde av en vandrefalk i kirketårnet i Arendal i bloggposten om Urbane vandrefalker i Norge og i Norwich.

Her er bilder av noen katedralfalker fra Twitter via @yorkperegrines 

_tdpANpuCeRfL_EXIAAvFudCeGz99lW8AE_BQ_

Her er bloggen til The Derby Cathedral Peregrine Project.

Falkene hos Chichester Cathedral.

Her er Norwich Cathedral. (Se bildet under).

Og et annet eksempel er Lincon Cathedral.

image.jpg

Urbane vandrefalker i Norge 2

Det er nå en hekkekasse på Høghuset på Jæren, her kan du selv følge med på vandrefalkene med 3 live kamera, www.vandrefalkene.no

Spørsmålet er, oppholder disse fuglene seg i byen, eller er de bare på gjennomtrekk? Gjennom observasjon kan en da følge med om falkene oppholder seg i byen, og gjør den det kan en vurdere å sette opp en hekkekasse. Hvor mange falker er observert, en eller flere? Nedenfor er noen bilder av vandrefalken fra Bergen, Arendal og Oslo.

‘Rådhusefalken’ i Bergen, bilde NRK/Hordaland.

vCIa8VIhW7W6lHaq4T7w7QC3tindbIJqVGuErWELTpxw

Årets bilde i 2011. Vandrefalk fotografert på sin faste plass på Statens hus i Bergen av Kristian Henriksen.

_8025405_orig

I Arendal forteller Agderposten om ‘vokteren med falkeblikk’ i toppen av kirketårnet, 2015.

25647727492780789309

Zoolog ved Naturhistorisk Museum i Oslo, Petter Bøckman, forteller om ville dyr som vil etablere seg i byer til VG. Det har vært observert en vandrefalk på Oslo Plaza, og det er sterke ønsker fra Miljøpartiet De Grønne om å sette opp en hekkekasse i Rådhusets vestre tårn. Her har den hatt god tilgang på duer, noe den Engelske rapporten for urbane vandrefalker viste at de spiste mest av i Storbritannia, mer om det her.

1693489

Urbane vandrefalker internasjonalt

Hvor ofte ser du en rovfugl? Visste du urbane rovfugler er ganske vanlig? Her er noen eksempler på urbane rovfugler.

I London har blomstringen av vandrefalker i storbyen nærmest eksplodert, og de har sluttet å henge opp hekkekasser. Fra å være 2-3 urbane falkepar var det i 2014 30+ par bare i London, til flere steder i England. http://www.londonperegrines.com/facts/urban.php En studie av kostholdet til urbane vandrefalker i England viser at de spiser mest duer.

I Berlin finnes både urbane vandrefalker og hønsehauker, her har hønsehaukene fått mest oppmerksomhet ettersom de er vare for mennesker. Årsaken til at de har tilpasset seg Berlin så bra, er fordi deres habitat er tett skog, og Berlin er en by med mange trær. Lokalbefolkningen og tilreisende setter stor pris på deres ‘nærvær’ og de blir ofte omtalt i media.

I Polen finnes både urbane vandrefalker og et stort prosjekt for bevaring av vandrefalken.

I USA kan en følge med på vandrefalker i Chicago på live kamera, i samme by ble faktisk en blomsterkasse utenfor en leilighet en fine hekkeplass for ett annet par med falker. På hele tre bruer i New York holder det også til vandrefalker. (Tekst fortsetter etter bildet).

Bilde fra Metropolis

OF-AD030_0529mt_G_20140529153942

Bare for å vise hvor utbredt vandrefalken er, så har BBC Nature laget et kart med info og film- og lydklipp av vandrefalk.

peregrine_falcon_map

 

 

Urbane vandrefalker i Norge, hvordan komme i gang?

Hva er en urban rovfugl?
Rovfugler er stort sett sky for mennesker, noen arter, slik som vandrefalken Falco peregrinus, hekker på fjell og berg og jakter i åpnet landskap, mens hønsehauken (Accipiter gentilis) foretrekker tett skog og hekker i trær. Den arten vi gjerne ser mest av er spurvehauken (Accipiter nisus), den jakter gjerne småfugler rundt fuglebrettet i hagen. Større rovfugler, som havørn, kongeørn og jaktfalk, holder seg i områder uten for nær kontakt med mennesker. Hubroen holder seg også i utkanten av byer nær friområdet og uberørt natur.

Ettersom byer vokser og naturområder forsvinner eller blir til parker, vil noen dyrearter tilpasse seg dette, eller de forsvinner og trekker seg vekk. De som tilpasser seg et liv i og rundt mennesker blir gjerne kalt for urbane dyr, blant dem er vandrefalken og hønsehauken.

I Berlin sies det, at om du ikke ser hønsehauken så vet du at den er der, og det er faktisk sant. Spesielt hønsehauken er sky. Rovfugler er luftens jegere, dermed er det viktig å ikke være for synlig for eventuelle byttedyr. De jakter når de er sultne, og det er da de er aktive for oss å få øye på. Etter jakten og måltidet trekker rovfuglene seg vekk, og tilbringer tiden på å stelle fjærdrakten sin, hvile og sove. En studie i Nederland viste at vandrefalker i vinteren brukte gjennomsnittlig 1 1/2 minutt på å jakte, og satt i ro resten av dagen for å bevare energi. Utenom hekketiden er rovfuglene solitær, det vil si at de holder seg for seg selv. I storbyer er det mye mat for de urbane fuglene, hønsehauker kan jakte på mus, rotter, ekorn, småfugl og duer, mens vandrefalken primært jakter på andre flyvende byttedyr.

I byer er det fordeler og ulemper for rovfuglene, fordelene er at det er trygghet fra hubro (Bubo bubo), hubroen er kjent for å være fiende til både hønsehauk og vandrefalk. Hubroen holder seg i utkantstrøkene, noe også kråkene benytter seg av, det er trygt for kråker å finne soveplasser med mye lys og lyd. I Mosvannsparken i Stavanger som har den største konsentrasjonen av kråker i Norge hver vinter. Det er mye mat, selv om rovfugler, og annet vilt er fredet, er de også trygge for å bli skutt ulovlig. Farer i byer er vindu og glass (ved på-flyvning kan de knekke nakken eller skade synet sitt), trange plasser mellom bygg og rør (fuglen faller ned og klarer ikke å komme seg ut, og biler og transport.

Hvordan legge tilrette for urbane rovfugler? Hønsehauken klarer seg fint selv, i Berlin ble gravplasser og parker favoriserte plasser, her er det mye dyreliv og på gravplassen lite mennesker. Hønsehauken bygger store reir høyt oppi trær, mens vandrefalken trenger litt menneskelig hjelp om den trekker inn i byen.

Hekkekasser for vandrefalker.
Det finnes ulike typer hekkekasser, men de har alle samme funksjon, å bistå som en trygg hekkepass for falkene. Les mer om hekkekassen. Først trengs litt forarbeid, hvor er falkene observert, hvor spiser de, hvor oppholder de seg mest? Spor etter falken er avføring, og rester etter måltid. Ved å huse et urbant falkepar så får du naturlig skadedyrkontroll, da måker, kråker og duer vil foretrekke å holde seg litt vekke fra kjernen av deres territorium.

Dette må en ta høyde for før en bygger eller setter opp en hekkekasse for urbane falker:

1). Vindusvask, mange høyhus har et eksteriør av glass, kan du legge vindusvasken til før og etter hekketiden for å minimere stress til falkene?

2). Balkong eller andre ute arealer, kan du avse at et område hvor hekkekassen blir montert, for eksempel på en balkong, blir skjermet for gjennomgang? Vandrefalken er svært sensitiv til forstyrrelser rundt og over seg under hekkingen, og ved falkunger kan de bli ekstremt aggressive og gå til stup-angrep. Det er både unødvendig og ubehagelig.

3). Kunnskap, det er veldig godt å etablere seg et falkenettverk, finnes det en ornitolog eller en annen kyndig person med kjennskap til arten? Det er ikke sikkert at falkene hekker første året, kanskje det er på grunn av menneskelige forstyrrelser, feilpassering av kassen (midt i sollyset), feil bunnmaterial, feil kassemål eller en annen årsak. Det kan være en ide å ta kontakt med ringmerke for å dokumentere utviklingen og tilpassingen av de urbane falkene.

4). Overvåking, det er en utrolig mulighet å overvåke vandrefalken, kan noen ordne med rett utstyr? Overvåkingen fungerer også som en sikkerhet for fuglene, det er en fredet art og hærverk eller faunakriminalitet er det viktig å skjerme dem mot. Overvåkingen gir også fagfolk viktig dokumentasjon, samt almenheten kan få glede av å denne formen for nærkontakt gjennom innblikk i hekkekassen. Engasjementet gir ringvirkninger og og glede for lokalbefolkningen.

5). Tett på naturen. Vandrefalken spiser og hekker på samme plassen, og dermed får en mulighet til å oppleve livet dere på kloss hold. Rester etter små kadaver vil oppstå, og muligheten for å se en falk spise bytte sitt er og mulig. Naturfotografer blir gjerne interessert i å ta bilder, og generell interesse kan oppstå blant fuglekikkere.

Håper denne bloggen vil inspirere flere til å sette opp hekkekassen for rovfugl, mer info og lenker kommer.